projekt

Vi har lång erfarenhet av att planera och genomföra både små, stora och komplexa projekt. Vi har över tid, i olika projekt, haft förmånen att få agera både som beställare och som entreprenör. Vår erfarenhet från byggprocessens samtliga skeden kommer väl till pass vid både stora och mindre projekt, då arbetsmomenten som ska utföras är de samma i alla byggprojekt oavsett storlek.  

Vi är ett flexibelt bolag som tillsammans med våra samarbetspartners anpassar vår organisation utifrån våra kunders behov – inget projekt är för litet eller för komplext för oss att ta oss an.

Vi hjälper våra kunder med deras projekt antingen som deras konsult eller som totalentreprenör.

Axfood Snabbgross

Ombyggnadsprojekt av lager- och kontorsbyggnad till butik för restauranggrossist. Nya ytskikt och installationer i butik och lager samt nya personalytor innehållande kontor, omklädning och kök/matsal.

Beställare: Maderna Fonder (via Estate Consulting)


Uppdrag: Projekteringsledning samt ekonomiuppföljning under produktion. 

Kv staren

ROT-projekt innehållande 137 lägenheter. Nya våtrum och stammar. Tillval med kök, ytskikt och inglasning av balkonger. Nya fläktrum, tvättstugor och innergård.

Beställare: Fastighets AB LE Lundberg

Uppdrag: Projektledare för ROT-projektet och renovering av innergård samt projekteringsledare för innergård.

kv FAcklan

Nyproduktion av hyresrätter åt Bostadsstiftelsen Platen i Motala.

Beställare: NCC Building Sverige AB

Uppdrag: Totalentreprenör för åtgärdande av garantiärende avseende ljudproblematik i tre lägenheter.

Kv lyckan

Nyproduktion av LSS/Trygghetsboende och hyresrätter i Herrljunga,

Beställare: Arkö Bostad

Uppdrag: Projektledare för uppförandet samt samordnare av inköp.

Stinsen

Nyproduktion av ca 50 bostadsrätter och underjordiskt garage i centrala Norrköping.

Beställare: Kärnhem

Uppdrag: Ombud för totalentreprenören och rådgivare vid färdigställandet och efterföljande garantiarbeten.

Automaten

Nyproduktion av bostadsrätter och underjordiskt garage i centrala Linköping.

Beställare: Kärnhem

Uppdrag: Ombud för totalentreprenören och rådgivare vid färdigställande av garantiarbeten.

elitseglaren

Nyproduktion av 374 hyreslägenheter i Linköping med tillhörande garage och upphöjda innergårdar.

Beställare: Fastighets AB L E Lundberg

Uppdrag: Projektledare för förstudie och ombud för beställaren.

bokbindaren

Nyproduktion av kontorslokaler i centrala Linköping samt anpassning av lokaler för hyresgäster.  

Beställare: Fastighets AB L E Lundberg

Uppdrag: Projektering, projekt- och byggledning för beställaren

braxen

Ny- och ombyggnation av kontors- och handelslokaler i Linköping med tillhörande hyresgästanpassningar.

Beställare: Fastighets AB L E Lundberg

Uppdrag: Projektering, projekt- och byggledning för beställaren

ica supermarket

Nyproduktion av dagligvaruhandel och parkeringsytor för ICA i Söderköping.

Beställare: ICA Fastigheter 

Uppdrag: Projektering, projekt- och byggledning för totalentreprenören

bravikens sågverk

Nyproduktion av Skandinaviens största sågverk för Holmen i Norrköping.

Beställare: Holmen

Uppdrag: Projektledning för generalentreprenören.