projekt- och byggledning

Med vår mångåriga erfarenhet av att driva komplexa och utmanande projekt kan vi bidra med den struktur och styrning som krävs för ett effektivt projektgenomförande. Vi vet av erfarenhet att ordning och reda i kombination med väl genomförd dokumentation är givna framgångs-faktorer i lyckade projekt. Vi hjälper våra kunder med projektets samtliga faser; förstudier, projekteringsledning, planering, ekonomisk uppföljning, upphandling, byggledning och överlämning. 

En god kommunikation inom projektet och mellan oss och våra kunder är avgörande för ett lyckat slutresultat, varför vi tidigt säkerställer hur detta ska uppnås i det specifika projektet. 

Med oss som partner i ert byggprojekt kan ni som kund förlita er på att era intressen blir väl omhändertagna. Vi gör allt för att ni kontinuerligt ska vara uppdaterade om framdriften och att ert projekt levereras till rätt kvalitet inom överenskommen budget och avtalad tid.