Om oss

Oxelbergen Projektpartner AB är ett företag med dedikerad och kompetent personal som innehar gedigen erfarenhet av att driva såväl stora som små projekt. Vår expertis återfinns främst inom projektering och projektledning. Vi sätter kunden i fokus och strävar efter att leverera en kundupplevelse i världsklass. Våra kunder är såväl privata som företag, där varje kund och dess projekt är unikt och hanteras helt utifrån sina egna förutsättningar. Vår drivkraft är att tillsammans med våra kunder skapa hållbara projekt, som på ett klokt sätt nyttjar såväl ekonomiska som materiella resurser.

Vår ambition är att alltid leverera tjänster och projekt som skapar mervärde för våra kunder. Detta uppnår vi genom att vi nyttjar våra anställdas och våra samarbetspartners samlade erfarenheter. Vår styrka är att vi är flexibla och lyhörda för våra kunders behov, vilket skapar en trygg och familjär stämning i våra projekt. Inom bolaget återfinns mångårig erfarenheter från såväl entreprenad- som beställarsidan. Vårt mål är att vara våra kunders självklara val när det kommer till projektledning och genomförande av små och medelstora byggprojekt, där vi guidar och stöttar våra kunder från idé till färdigt projekt. 

Anlitar man Oxelbergen Projektpartner kan man vara trygg med att det som levereras är till överenskommet pris och kvalitet samt i rätt tid. Vi sätter en ära i att vara en partner som agerar för kundens bästa och som alltid uppfyller sina åtaganden. Våra projekt kännetecknas av transparens och ordning och reda, från första kundmötet till överlämnat projekt. 

Ett samarbete med oss borgar för ett lyckat projekt, där man krokar arm med en partner som tar till vara på ens intressen.

Oxelbergen Projektpartner är ett värderingsstyrt företag som agerar professionellt i samtliga led, detta gör att vi skapar långsiktiga relationer med våra kunder och samarbetspartners .

mattias markström, vd

Grundare av Oxelbergen Projektpartner AB.                                         

Tidigare anställningar i urval;  

  • Avdelningschef NCC Building Östergötland 
  • Chef projektutveckling Fastighets AB LE Lundberg

Utbildning;

  • Civilingenjörsexamen från Chalmers inom Väg- & Vattenbyggnad 

Under sin karriär har Mattias haft förmånen att som entreprenör och beställare arbeta i både stora och små organisationer. Under merparten av sina år i byggbranschen har han innehaft ledande positioner, med underställd personal och resultatansvar. Mattias besitter en gedigen erfarenhet av projektledning och utveckling av bostäder, handels- och industrifastigheter. 

Det är i mötet med kollegor och kunder som Mattias hämtar energi och inspiration. Hans styrka ligger i att kunna fokusera på detaljerna samtidigt som han behåller kontrollen på helheten. 

Som person är Mattias prestigelös och lyhörd och hans ledarskap bygger på öppenhet och inkludering. Hans mål är alltid att maximera nyttan av teamets samlade erfarenhet och att få dem att sätta projektets bästa i fokus. Mattias sätter en ära i att finna effektiva och rationella lösningar, vilka ger en kvalitativ slutprodukt och ett hållbart byggande.